Ledarutveckling: hur du som trygg chef
blir en bättre ledare!

Att vara chef innebär att du har en unik position på företaget med stora möjligheter att påverka hela eller delar av organisationen i positiv riktning! Det innebär också en svår balansgång mellan ständigt nya utmaningar.

Det viktigaste är att du är trygg i din roll. Det blir du genom att vara trygg i alla situationer som uppstår – läs om vad ledarutveckling ger!

Inspiration och ett mer effektivt arbete

Framgångsfaktorer ledarutveckling

Viljan

Både du och organisationen måste se nyttan av ledarutveckling. Läs mer.

Analysen

Ta reda på dina förutsättningar, svagheter och styrkor! Läs mer.

Målen

Utan konkreta mål når man inga resultat. Läs mer.

Träningen

Det finns inga genvägar. Hur man tränar effektivt? Läs mer.

Responsen

Direkt och professionell hjälp är helt avgörande. Läs mer.

Uppföljningen

Hur väl uppfylldes målen och vad blir konsekvensen? Läs mer.

Intresserad av ledarutveckling?

Ring oss på 0702-321920 eller använd formuläret
nedan så berättar vi mer!

     

    Om Wilén Consulting Group

    Wilén Consulting Group hjälper dig med en skräddarsydd utbildning fylld med praktisk träning för att bli en bättre ledare. Vi kan även hjälpa ledningsgrupper och arrangera inspirerande föreläsningar.

    Allt med syftet att få en bättre ledning som gör ett bättre jobb och leder företaget till större framgångar och en positiv arbetsmiljö. Kontakta oss här för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa till. Läs mer om oss på www.sslu.se.