Framgångsfaktorer ledarutveckling

Hur framgångsrik du blir som chef och ledare beror på hur du utvecklas.
Läs om framgångsfaktorer nedan eller – kontakta oss direkt här.

Viljan från individen och organisationen

Utgångspunkten för ledarutveckling är att man måste vara medveten om att det krävs förändringar och att det är ett jobb man har framför sig. Är du beredd på det? Är organisationen och din ledning involverad och medveten om att förändringar måste genomdrivas?

Analysen

Alla chefsroller är unika med olika förutsättningar. Det beror inte bara på att organisationer har olika förutsättningar beroende på storlek och konkurrens. Det handlar i lika hög utsträckning om interna förutsättningar i form av position, förväntningar och tillgångar. Vidare är det avgörande hur du agerar som person i rollen som chef och ledare. Vilka styrkor och svagheter har du i ditt ledarskap? Hur hanterar du konflikter? Hur ser du till att arbeta med rätt uppgifter?

Hos Wilén Consulting Group AB inleder vi gärna ett längre samarbete med en djupgående analys. Det gör att vi kan skräddarsy en utbildning som just ert företag får ut mest av. Därmed kommer vi in på vad ni framför allt vill uppnå.

Målen

Det måste vara tydligt vad organisationen vill uppnå.
Man ska eftersträva att målen ska vara:

  • Konkreta – gör att målen kan mätas och följas upp. ”Jag ska bli en bättre chef” är svårare att mäta jämfört med ”Resultatet av insatsen ska leda till att min avdelning bli 10% bättre inom ett specifikt område”.
  • Realistiska – det ska gå att uppnå målen. Därefter finns det olika uppfattningar om vilka mål som är bäst. Att sätta höga mål kan innebära att man tappar modet, men det kan också göra att man anstränger sig mer och därmed når längre. Vad som är bäst för just er avgörs i analysen.
  • Accepterade – medarbetare och ledning ska förstå målen och varför dom finns.
  • Tidsbundna – man sätter ett datum när målet ska vara uppnått.

Träningen

Det finns bara ett sätt att bli bättre på det man gör. Det är att man tränar. Man utsätter sig för olika situationer som man via analysen har kommit fram till är viktiga.

Det finns ingen som föds till att vara en bra chef. Gott ledarskap kännetecknas av att man är medveten om sina svagheter och styrkor samt att man är trygg i sin roll. Det blir man genom att utsätta sig för verkliga situationer och lära sig hur man ska agera. Utmärkta chefer vet att det är en ständig utveckling.

Responsen

Vi människor är bra och dåliga på olika saker. Det är svårt att se objektivt på hur man själv hanterar ledarskapsrollen. Därför behöver man få direkt respons.

Hos Wilén Consulting Group får du professionell respons direkt efter praktiska övningar. Alla våra utbildare har långa erfarenheter som både chefer och utbildare vilket gör att vi kan ge praktiska tips på hur man kan lösa situationer ännu bättre.

Uppföljningen

När tiden för målen har gått ut gör man en uppföljning. Ibland har man valt mindre specifika mål på grund av att det fungerar bäst för individen och organisationen. Det är ändå viktigt med en uppföljning där man kan känna av hur du själv, medarbetare och ledning ser på insatserna samt vilka nya mål som är rimliga att sätta upp.

Läs mer om oss och hur vi arbetar på sslu.se.