Resultatet av effektiv Ledarutveckling

DET FINNS INTE EN MÄNNISKA SOM FÖDS till chef eller till att vara en duktig ledare. Ledarutveckling syftar till att aktivt arbeta med att bli bättre chef. Stegen till framgångsrik ledarutveckling finner du här.

Ledarutveckling uppbyggd enligt denna modell ger följande resultat:

  • Motivation – motivera dig själv och dina medarbetare till bättre och mer effektivt arbete.
  • Personlig utveckling – hantera stress bättre. Särskilj bättre mellan fritid och arbetstid. Jobba inte mer – utan effektivare!
  • Trygghet – du hittar din ledarstil och blir medveten om dina styrkor och svagheter. Du blir trygg i viktiga situationer vilket gör att du kommunicerar bättre och kan föra organisationen framåt.
  • Ekonomisk framgång och tillväxt – mängder av studier har kommit fram till att korrekt ledarutveckling leder till större konkurrenskraft hos organisationen. Ni vinner fler affärer och arbetar effektivare på alla plan. Det ger ökad lönsamhet och möjlighet att ta marknadsandelar.

Mitt i er verklighet!

Det finns inte en chefsroll som är identisk med någon annan chefsroll. Mängder av faktorer kan se helt olika ut, exempelvis:

Inre struktur – om man är VD, mellanchef eller chef för en mindre avdelning.

Yttre struktur – om det finns strikta regler kring hur organisationen eller ledningen får agera. Det kan handla om lagar, bestämmelser eller branschstandard som inte får brytas.

Personliga egenskaper – hur du är som person. Om din kraft och vilja smittar av sig på medarbetare eller om du mer eller mindre ofrivilligt har hamnat i en chefsposition.

Organisationens och medarbetarnas egenskaper – omger du dig med duktiga medarbetare så blir det väldigt mycket lättare att nå uppsatta mål. Om så inte är fallet så gäller det att så fort som möjligt ta tag i problemen.

Alla faktorer ovan bidrar till att skapa en situation där allmänna råd både kan vara missvisande och kontraproduktiva. Det är därför mycket viktigt att utgå från en analys där vi fastställer hur er miljö ser ut med avseende på organisationen både internt och externt.

Har ni funderingar kring ledarutveckling och undrar hur vi rent praktiskt skulle kunna hjälpa just er? Hör av er via kontaktinformationen på denna sida!